SALCO SPORT THERAPY

SALCO SPORT THERAPY wytwarzamy z wysoko zmineralizowanych solanek
o unikalnym składzie pierwiastkowym. Wydobywamy je z wnętrza ziemi,
z głębokości nawet 1000 m. To tam znajdują się, stworzone przez naturę
złoża tego surowca.
Tradycyjna warzelnia dostosowana do standardów farmaceutycznych
(produkcja Bocheńskiej Soli Leczniczej) daje Ci gwarancję zachowania
wartościowego składu, jakości i rzeczywistego działania soli.
Te właśnie cechy wyróżniają na rynku produkty linii Salco Sport
Therapy.

Cena : 45,00 zł / 5kg